HR Avenue is een organisatie met een hart voor mensen

Over wolven

Een verhaal over wolven

 

Een jonge Canadese aboriginal vertelt zijn grootvader hoe wanhopig hij is. Hij heeft niets in het leven: geen werk, geen beroepskennis om aan werk te komen, en het meisje dat hij graag ziet heeft het uitgemaakt. De helft van de jongens waar hij mee opgegroeid is, heeft zelfmoord gepleegd en de rest is even hopeloos als hij. De meeste dagen zitten ze samen en drinken ze zich te pletter. Hij ook, wat kan hij anders doen?

Zijn grootvader luistert aandachtig en denkt na. Dan zegt hij: ‘ De wanhoop is een wolf. Die wolf is vreselijk krachtig. Hij zal je doodbijten en je ziel opeten. Maar de hoop is ook een wolf, even krachtig, en hij kan voor jou met de wolf van de wanhoop vechten.’

De oude man zwijgt. Zijn kleinzoon roept: ‘Maar grootvader! Je moet me zeggen – welke wolf wint het gevecht?’

En de grootvader antwoordt: ‘De wolf die jij gaat voeden’.

 Start het voeden van de juiste wolf

 

Over HR Avenue

 

Mijn grootste passie is mensen helpen om de juiste wolf te voeden. Sinds het behalen van mijn Master diploma Sociale en Culturele Agogiek (VUB) in 1988 ben ik mij permanent blijven bijscholen en voeden in de materie om mensen te helpen inzicht te krijgen en te ondersteunen om bewuste keuzes te maken in hun privé en professioneel leven.

 

Emotionele Intelligentie op het werk, coaching en teamcoaching, geweldloze communicatie, mindfulness, bemiddeling, zijn allemaal onderwerpen waar ik mij na mijn studies verder in gevoed heb en nog steeds in blijf voeden. Deze materie wil ik ook graag zoveel mogelijk doorgeven aan wie op een bepaald moment op het werk of in zijn privé leven een steuntje in de rug nodig heeft.

 

Het boeiende aan mensen en organisaties is dat ze niet zonder elkaar kunnen. De juiste balance vinden is niet altijd evident. Cijfers zijn belangrijk voor de organisatie, en die haal je als collega’s zich verbonden en gewaardeerd voelen. Wanneer winst en persoonlijk geluk kunnen samengaan wordt de wolf van het succes gevoed.

 

Als freelance HR-generalist laat ik mij bij grotere projecten bijstaan door collega-specialisten die evenzeer master zijn in hun vakgebied. Als organisatie krijg je bij het begin van het project alle nodige achtergrondinformatie over deze geleerde wolven.

 

Wil je meer weten? Contacteer mij!