HR Avenue is een organisatie met een hart voor mensen

Bemiddeling

Bemiddeling, een weg naar de oplossing:

 

Bemiddeling is een manier om zelf conflicten op te lossen met behulp van een bemiddelaar.

 

Bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis en kan dus enkel doorgaan als beide partijen ertoe vrijwillig instemmen. Als bemiddelaar stellen we ons onpartijdig en neutraal op en brengen we de dialoog tussen de partijen (terug) op gang. Dit gebeurt in een vertrouwelijke setting, d.w.z. dat wat besproken wordt nooit gebruikt kan worden buiten de context van de bemiddeling, ook niet als het later tot een rechtszaak zou komen.

 

We starten met een verkennend gesprek waarin gepolst wordt naar ieders verwachtingen en waar eventuele vragen beantwoord worden. We bespreken hoe bemiddeling in zijn werk gaat en wat het voor jullie kan betekenen. Dit gesprek is niet bindend: na deze eerste ‘verkenningsronde’ beslissen jullie samen of jullie met de bemiddeling willen doorgaan of niet.

 

Tijdens de daaropvolgende gesprekken is het de bedoeling om in onderling overleg tot een overeenkomst te komen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. We stellen ons daarbij meerzijdig partijdig op, wat betekent dat we zonder voorkennis of vooroordeel beurtelings en met een even grote betrokkenheid luister naar ieders behoeften, verlangens en bezorgdheden en daarbij zorgvuldig jullie individuele belangen bewaak. Indien nodig zullen we jullie op deskundige manier informeren, maar de definitieve inhoud van de overeenkomst bepalen jullie zelf. Oplossingen die jullie samen bedenken zijn immers veel krachtiger dan beslissingen die opgelegd worden door derden en bieden een groter draagvlak voor de overeenkomst die uiteindelijk uit de bus komt.

Types bemiddeling

  • Sociale bemiddeling (voor bedrijven)
  • Familiale bemiddeling (voor particulieren) :
    • Relatiebemiddeling
    • Ouderschapsbemiddeling
    • Gezinsbemiddeling
    • Scheidingsbemiddeling

Elke conflictsituatie is uniek en elk aanvraag tot bemiddeling wordt behandeld als een unieke situatie waarbij integriteit, confidentialiteit en respect voor ieders inzichten en waarden de basis is van onze trajecten.

 

Neem contact op voor meer inlichtingen!