HR Avenue is een organisatie met een hart voor mensen

Over HR Avenue

Nathalie Seghers 

 

HR Avenue is een organisatie met een hart voor mensen. We blinken uit in communicatie en bemiddeling en gaan tijdens onze projecten steeds resultaatgericht te werk. Onze uitgebreide ervaring in werving en selectie, coaching, bemiddeling, competentiemanagement in verschillende organisaties met elk hun eigen bedrijfscultuur zorgt voor een gepaste aanpak bij elk project.

HR Avenue voor bedrijven

 

Wij richten ons naar organisaties die initiatieven ontwikkelen om het psychosociaal welzijn en de prestaties op de werkvloer te bevorderen. Stresspreventie en het voorkomen van burnout staan daarbij centraal.

 

Het stimuleren van een effectieve communicatie en het bevorderen van een positief arbeidsklimaat vormen daarbij een belangrijk luik. Individuele coaching, teamcoaching en vorming ondersteunen in het bereiken van deze doelen . Het uitgangspunt daarbij vormt de idee dat wie zijn eigen kwaliteiten optimaal leert te benutten, meer voldoening ervaart, bijgevolg ook betere prestaties levert en bijdraagt tot een positieve werksfeer .

 

Meer concrete informatie over onze diensten zie
HR Consultancy.

 

HR Avenue voor particulieren

 

Wij helpen je om de juiste keuzes te maken in je verdere groei als mens of als professional.

 

Of je nu een bemiddeling wenst aan te gaan om een conflict op te lossen, of je wenst een coachingstraject te volgen om een nieuwe richting te geven aan je professionele leven, bij elk van deze trajecten is het belangrijk om bewuste keuzes te maken. Die keuzes kan je maken als je zelf weet wat belangrijk is voor jou. Je kan pas succes boeken als je eerlijk blijft met je eigen waarden en normen, je eigen talenten en visie.

 

We helpen je om dit in kaart te brengen en geven je inzichten mee opdat je zelf tot de oplossingen kan komen om jouw situatie (en dat van je partner bij bemiddeling) te veranderen naar de betere of gewenste situatie waarbij alles goed overwogen is en besproken wordt.

 

 

Referenties